Rekrutacja od A do Z

Rekrutacja od A do Z

Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, utyskują często na złożoność procesów rekrutacyjnych, jak gdyby żmudne przechodzenie przez wszystkie etapy wynikało jedynie z kaprysu pracodawcy. Dlaczego rekrutacja jest tak wymagająca?

Procesy rekrutacyjne stają się coraz bardziej złożone i wymagające, co spotyka się z negatywnym oddźwiękiem ze strony osób poszukujących pracy. Im więcej etapów należy przejść, tym większej doświadczamy frustracji, gdy okaże się, że ktoś inny sprzątnął nam posadę sprzed nosa. Warto jednak zdać sobie sprawę, że rosnące wymagania na rynku pracy nie wynikają z widzimisię pracodawców.

Pracodawca ma dość ograniczone możliwości sprawdzenia, czy dany kandydat nadaje się na wakujące w firmie stanowisko. A decyzja o zatrudnieniu kogoś jest decyzją rzutującą na działalność przedsiębiorstwa. Nie należy się więc dziwić, że procesy rekrutacyjne kosztują obie strony wiele trudu.

 

Rodzaje rekrutacji

Wyróżnia się 3 rodzaje rekrutacji: wewnętrzną, zewnętrzną oraz mieszaną. Rekrutacja wewnętrzna polega na tym, że wakujące stanowisko obsadza się jedną z osób już zatrudnionych w firmie. Zewnętrzna zorientowana jest na kandydatów spoza firmy.

Rekrutacja mieszana natomiast dopuszcza udział zarówno kandydatów spoza firmy, jak i tych, którzy już w niej pracują. Nie sposób ocenić, który rodzaj rekrutacji jest najlepszy. Wszystko zależy od okoliczności i od tego, jakie oczekiwania ma kadra kierownicza.

 

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Mimo że w każdej firmie rekrutacja może mieć nieco inny przebieg, to jednak da się wyróżnić kilka etapów, które stanowią zrąb większości procesów rekrutacyjnych.

  • Pierwszym krokiem jest oczywiście zamieszczenie w mediach ogłoszenia o pracę. W ogłoszeniu tym powinny się znaleźć wymagania stawiane kandydatom, zakres obowiązków wiążących się z danym stanowiskiem oraz to, co firma ma do zaoferowania.

  • Kolejny etap polega na selekcji nadesłanych CV/listów motywacyjnych. Rekruterzy zapoznają się z dokumentami i na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów wyłaniają te osoby, które rokują największe nadzieje.

  • Nadchodzi czas rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowa pozwala zapoznać się z kandydatem i sprawdzić, czy dane zawarte w CV są prawdziwe. Podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są zazwyczaj pytani o dotychczasowe sukcesy w życiu zawodowym.

  • Aby sprawdzić kompetencje kandydatów, pracodawca zleca im często wykonanie jakiegoś zadania praktycznego. Czasem etap zadaniowy poprzedza rozmowę kwalifikacyjną – wszystko zależy od specyfiki firmy.

  • Wreszcie po wykonaniu zadania i po konsultacjach pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu.

 

Proces rekrutacyjny ma na celu wyłonić najlepszego kandydata, nic więc dziwnego, że składa się z wielu etapów i bywa absorbujący. Tylko solidnie przeprowadzona rekrutacja może dać dobre efekty. Nie należy się więc zniechęcać, bo im lepiej damy się poznać pracodawcy, tym większą mamy szansę na stałe zatrudnienie.

 

Google+

Komentarze