Toruń - charakterystyka rynku pracy

Toruń - charakterystyka rynku pracy

W Toruniu spada bezrobocie. Firmy stale prowadzą rekrutacje, a PUP otrzymuje potrzebne dofinansowanie ze środków państwowych i unijnych, co przekłada się na skuteczniejszą aktywizację zawodową. Tutaj dowiesz się, jak wygląda sytuacja na toruńskim rynku pracy.

Podstawowe fakty

Toruń to, obok Bydgoszczy, najważniejszy ośrodek przemysłowy w województwie kujawsko-pomorskim, związany głównie z przemysłem spożywczym, chemicznym, tekstylnym, celulozowym, poligraficznym i elektromaszynowym. Duże znaczenie ma także branża outsourcingowa. Rozwojowi przemysłu sprzyjają centralne położenie regionu i udoskonalana sieć komunikacyjna. Toruń stanowi też jedną z ciekawszych atrakcji Polski – miasto wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO – co przyciąga turystów i organizatorów wydarzeń kulturalnych. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie 5,9%, na co wpływają inicjatywy lokalnych instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie stanu zatrudnienia. Firmy najczęściej szukają robotników budowlanych i przemysłowych przez PUP, z kolei specjaliści, tacy jak graficy czy programiści, powinni zapoznać się z ofertami zamieszczonymi w Internecie.

 

Aktywizacja

Urząd Pracy w Toruniu może pochwalić się efektywnym pozyskiwaniem pieniędzy między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uzyskane środki przeznacza się na kursy, działania aktywizacyjne, a także na pomoc dla firm w tworzeniu nowych miejsc pracy lub podnoszeniu kwalifikacji osób już zatrudnionych. PUP dysponuje wieloma narzędziami wspomagającymi zarówno bezrobotnych, jak i przedsiębiorców. Do najpopularniejszych świadczeń należą: dofinansowanie udzielane na rozpoczęcie działalności gospodarcze, współfinansowanie zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, całościowe finansowanie stażu, doposażenie stanowisk pracy oraz różnorodne szkolenia. Pomoc z PUP znacząco podnosi atrakcyjność zarówno kandydata, jak i przedsiębiorcy na lokalnym rynku pracy.

 

Zawody deficytowe

W najbliższym czasie problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieć agenci ubezpieczeniowi, kucharze, ankieterzy, brukarze, murarze i pielęgniarki. Pracodawcy sygnalizują duże zapotrzebowanie na spawaczy, wykwalifikowanych robotników, księgowych, opiekunów osób starszych i ślusarzy. Także lekarze, farmaceuci, fizjoterapeuci i graficy komputerowi należą do najczęściej poszukiwanych specjalistów.

 

Zawody nadwyżkowe

W Toruniu jest zbyt wielu ekonomistów, bibliotekarzy, nauczycieli, fotografów i pracowników biur podróży. Niezwykle rzadko oferty kieruje się do dziennikarzy, muzealników, prawników, geologów, specjalistów ds. reklamy, sekretarek i ratowników medycznych.

Sytuacja na rynku pracy w Toruniu w ostatnich latach uległa poprawie (sprawdź oferty tutaj). Pracodawcy poszukują specjalistów, szczególnie z branży medycyny, budownictwa i gastronomii. Właściwe kwalifikacje, wykształcenie i znajomość języków obcych – wszystko to podnosi szanse na znalezienie wymarzonej posady i zdyskredytowanie pozostałych kandydatów.

Google+

Komentarze