Coaching biznesowy — czy to się opłaca?

Coaching biznesowy — czy to się opłaca?

Zawiadywanie zespołem pracowników nie należy do zadań najłatwiejszych. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorców oraz menedżerów korzysta z profesjonalnego coachingu biznesowego, którego zasadniczym celem jest wspieranie ich w realizacji planów biznesowych.

Coaching — co to w ogóle jest?

Pierwotnie pojęcie coachingu odnosiło się jedynie do trenerstwa sportowego. Z czasem jednak znalazło ono również zastosowanie w innych dziedzinach życia, które ze sportem nic wspólnego nie mają, np. zaczęto go używać w związku z rozwojem osobistym, z poprawą relacji interpersonalnych czy właśnie z życiem zawodowym. Niekiedy słowa coach używa się wymiennie ze słowem trener osobisty, co pozwala intuicyjnie uchwycić jego znaczenie. W coachingu chodzi bowiem o trening, o doskonalenie swoich umiejętności, o odkrywanie w sobie nieznanych wcześniej sił twórczych i dyspozycji. Coaching biznesowy polegałby więc na rozwijaniu tych dyspozycji i kompetencji, które są odpowiedzialne za kierowanie zespołem pracowników, stawianie firmie dających się urzeczywistnić planów czy motywowanie kadry pracowniczej do osiągania optymalnych rezultatów.

Jeśli interesują cię zagadnienia związane z coachingiem, biznesem oraz rozwojem przedsiębiorstw, ale wolałbyś uniknąć wydatków, jakie pociągnęłyby za sobą profesjonalne sesje coachingowe, możesz sięgnąć po odnośną literaturę. Książki o biznesie, ekonomii i marketingu mogą okazać się nieocenioną pomocą w trudnym i złożonym, ale za to owocującym wymiernymi efektami procesie doskonalenia siebie oraz własnej firmy.

 

Jak wygląda sesja coachingowa?

Przeciętna sesja coachingowa trwa ok. godziny. Jest to czas wystarczający, aby klient mógł skonsultować z coachem najważniejsze kwestie i — zwłaszcza na początku — zarysować wizję zmian, jakie chciałby w swoim życiu czy w firmie wprowadzić, a także dokonać wyboru środków, które będą temu służyły. Nie sposób nakreślić uniwersalnego przebiegu sesji coachingowej, a to z tego względu, że sesja przybiera kształt zależny od samowiedzy klienta, od rodzaju trudności, z którymi się on boryka, a więc od czynników ściśle indywidualnych. Ktoś np. może mieć mniej lub bardziej klarowną wizję tego, co chce osiągnąć, ktoś inny, przeciwnie, nie bardzo wie, jak wykorzystać swój potencjał, jeszcze ktoś inny zwraca się z pomocą do profesjonalnego coacha w intencji odkrycia w sobie owego potencjału.

Jakkolwiek nie sposób przedstawić uniwersalnego schematu, zgodnie z którym przebiegałaby każda sesja, to jednak można wyodrębnić poszczególne elementy, które się na nią na pewno złożą. A więc na sesji coachingowej:

  • sprecyzujesz cele, do których warto dążyć i wykształcisz w sobie umiejętność ich skutecznego realizowania,
  • uzyskasz wgląd w swoje priorytety i najgłębsze wartości,
  • rozpoznasz w sobie wewnętrzne przeszkody stojące na drodze do pełnej samorealizacji,
  • dostrzeżesz nowe perspektywy rozwoju swojego przedsiębiorstwa,
  • poznasz nowe możliwości zmaksymalizowania dochodów przedsiębiorstwa,
  • nauczysz się korzystać ze swoich zasobów w celu zmotywowania samego siebie oraz pracowników do realizowania zamierzonych celów,
  • stworzysz całościową wizję swojej firmy.

 

 

Google+

Komentarze