Co umowa-zlecenie daje pracodawcy?

Co umowa-zlecenie daje pracodawcy?

Jedną z często zawieranych umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest umowa-zlecenie, zaliczana do umów cywilnoprawnych. Na czym polega umowa-zlecenie i co sprawia, że pracodawcy wybierają ją tak często?

Umowa-zlecenie to umowa cywilnoprawna, której zapisy regulowane są w Kodeksie cywilnym, a dokładnie w artykułach 734–751. Głównym przedmiotem umowy tego rodzaju jest wykonanie określonej czynności odpłatnie lub nieodpłatnie. Strony umowy nazywane są zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą.

 

Główne cechy umowy-zlecenia:

  • zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu i czasie
  • zleceniobiorca nie jest zależny od zleceniodawcy
  • zlecenie może być przekazane do wykonania osobie trzeciej

W przeciwieństwie do innej umowy cywilnoprawnej, a mianowicie umowy o dzieło, umowa-zlecenie dotyczy samego faktu wykonywania pracy, a nie jej efektu. W związku z tym może być ona zawarta dla takich prac jak usługi ochroniarskie, catering, sprzątanie, roznoszenie ulotek, usługi księgowe, opieka. W związku z tym umowa ta jest stosowana bardzo często, nierzadko jako zamiennik umowy o pracę.

Przez długi czas umowy-zlecenia były wybierane przez pracodawców bardzo chętnie, ponieważ pozwalały one oszczędzić na kosztach zatrudnienia, a także dawały większą swobodę wówczas, gdy konieczne było zwolnienie pracownika. Umowa-zlecenie nie przewiduje też urlopu.

Obecnie, po wprowadzonych w ostatnim czasie zmianach, umowa-zlecenie została oskładkowana, a także wyznaczono minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 złotych. Zmiany wprowadził także zapis, że wynagrodzenie dla zleceniobiorcy ma być dokonywane w regularnych odstępach czasu.

W związku z powyższymi zmianami wielu pracodawców zastawia się, co zrobić, aby uzyskać optymalizację kosztów pracowniczych. Aby wybrać optymalne rozwiązania, warto skonsultować się ze specjalistami, na przykład z firmy SEKA (Seka.pl), która zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług outsourcingowych dla firm. Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na jej stronie Seka.pl.

Google+

Komentarze