Kompetencje miękkie, czyli to, na co czekają dzisiejsi pracodawcy!

Kompetencje miękkie, czyli to, na co czekają dzisiejsi pracodawcy!

Nikt nie polemizuje z faktem, że znaczenie kompetencji twardych i miękkich na rynku pracy jest bardzo duże. Jednak w tym artykule skupimy się głównie na tych drugich, które są obecnie nawet bardziej pożądane przez potencjalnych pracodawców.

Pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno na doskonalenie siebie i inwestowanie w rozwój swoich umiejętności! Postaramy się pomóc wczuć się w rolę pracodawców i zrozumieć, na co zwrócić szczególną uwagę podczas procesu rekrutacji. Pracodawcom natomiast podpowiemy, jak rozwijać cenione kompetencje oraz jak je weryfikować nawet w początkowych etapach współpracy.

 

Czego oczekuje współczesny szef?

Raport Dwa Światy przeprowadzony przez Stowarzyszenie ABK oraz Instytut Liderów Zmian w 2014 roku dowodzi, że wymagania stawiane osobom ubiegającym się o pracę na konkretnych stanowiskach ulegają zmianom. Niestety, aktualnie zdobycie nawet najbardziej imponującego dyplomu czy możliwość poszczycenia się wymyślnymi certyfikatami i kursami okazują się na pewnym etapie niewystarczające. I tu pojawia się irytacja: co poszło nie tak? Dlaczego zostałem odrzucony? Czego oni oczekują? Już tłumaczymy!

Współczesny pracodawca ceni sobie tzw. umiejętności behawioralne, odpowiednie postawy oraz sposób bycia (oczywiście kompetencje twarde nie są przez niego pomijane, nawet najlepszą osobowością nie nadrobimy braku wykształcenia). Problem tkwi w tym, że na studiach nie uczymy się, jak rozwijać umiejętności interpersonalne. W dzisiejszych czasach firmy stawiają na sprzyjającą atmosferę pracy, działanie oparte o komunikację wewnętrzną oraz kontakty międzyludzkie. Szczególnie pożądane są komunikatywność, kreatywność, dynamizm działania oraz umiejętne zarządzanie swoim czasem. Równie ważne są także umiejętności przywódcze i zdolność do podejmowania inicjatywy.

 

Jak doskonalić umiejętności miękkie u pracowników?

Standardowymi i szczególnie polecanymi rozwiązaniami są rozmaite kursy i szkolenia. Warsztaty, służące rozwojowi umiejętności miękkich, mają na celu odkrycie potencjału uczestników zajęć, obudzenia w nich konkretnych cech (o których być może nawet wcześniej nie mieli pojęcia), a także podniesienie ich zaangażowania i produktywności. Podczas takich treningów pracownicy mają szansę szczerze ocenić swoją osobowość, a także wziąć udział w ciekawych symulacjach, których zadaniem jest sprawdzenie ich postaw w różnych sytuacjach. Doskonałym rozwiązaniem jest także organizowanie praktyk i stażów. Umożliwiają one młodym, chętnym do pracy osobom poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobytą w czasie studiów, o praktyczne umiejętności związane z funkcjonowaniem w środowisku zawodowym. Obserwacja i pomoc doświadczonych kolegów i koleżanek jest w końcu nieoceniona.

 

Trafna ocena osobowości już podczas rekrutacji? To możliwe!

Ale, ale….czy można rozwiązać problem rzetelnego (dobrze wiemy, że w CV zdarzają się małe przekłamania) określenia posiadanych przez kandydatów kompetencji miękkich już podczas procesu rekrutacji? Mamy świetną propozycję w postaci stosowania narzędzi, takich jak analiza psychometryczna, dzięki której możemy uzyskać informacje odnośnie zachowania kandydata w środowisku pracowniczym oraz ocenić jego dopasowanie do danego stanowiska już podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Wszelkie prognozy i badania rynku wskazują jednoznacznie na rosnące znaczenie kompetencji miękkich, nie możemy zastępować nimi umiejętności twardych. Należy pamiętać, że stanowią one jedynie uzupełnienie zdobytego wykształcenia. Inwestowanie w rozwój osobowości i wiedzy jest gwarancją sukcesu w podbijaniu rynku pracy.


 

Artykuł opracowany przez SMART MBC

Źródła:

http://kariera.kozminski.edu.pl/fileadmin/kariera.kozminski.edu.pl/Raporty/RAPORT_KOMPETENCJE_PRZYSZLOSCI_-_pracodawca.pdf


 

Google+

Komentarze