Znajomość języków obcych a zarobki

Znajomość języków obcych a zarobki

Wydaje się, że w obecnych czasach znajomość przynajmniej języka angielskiego jest wręcz standardem, ale, jak się okazuje, taka umiejętność wciąż jest nagradzana wyższymi zarobkami. Oczywiście to tylko jeden z czynników, który ma wpływ na lepsze wynagrodzenie, lecz ma on duże znaczenie.

Najnowsze badania na temat wysokości pensji osób znających przynajmniej jeden język obcy zostały przeprowadzone na grupie osób z wykształceniem wyższym, zajmujących przede wszystkim stanowiska specjalistyczne. Wskazują one jednoznacznie, że pracownicy, którzy przynajmniej w stopniu dobrym posługują się językiem obcym i używają go w pracy, zarabiają stosunkowo więcej. Oczywiście im wyższe stanowisko zajmuje dana osoba, tym różnica w zarobkach jest większa. Na przykład, główny księgowy znający język angielski może zarobić nawet o 80% więcej aniżeli pracownik na tym samym stanowisku nieposługujący się żadnym językiem obcym. Różnica jest naprawdę duża, ale jak się okazuje nawet w przypadku sekretarki, znajomość języka może podnieść pensję o prawie 30%. 

Oprócz angielskiego językami, których znajomością najczęściej mogą poszczycić się pracownicy, są niemiecki i rosyjski. Co ciekawe jednak, różnica w zarobkach osób, które posługują się jednym językiem obcym, a poliglotami, którzy znają ich więcej, jest bardzo mała. Tak naprawdę bowiem faktycznie wyższą wypłatę z tego powodu mogą odebrać osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Rzecz jasna należy zaznaczyć, iż w większości przypadków na główną część wynagrodzenia wpływ mają przede wszystkim specjalistyczne umiejętności pracowników, a znajomość języka jest jedynie cennym dodatkiem.

Inną kwestią jest przełożenie znajomości języków na własny biznes. Biura tłumaczeń takie jak tlumacz-in.pl są najlepszym przykładem na to, jak pasję do języków można zamienić w pełnoetatowe, przynoszące realne zyski zajęcia.

Google+

Komentarze