Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy

Efektywne zarządzanie personelem to połowa sukcesu każdej firmy. Sukces ten nie byłby jednak możliwy bez systemów rejestracji pracy.

Systemy rejestracji pracy, inaczej RCP, dają możliwość pełniejszej oceny wydajności pracy poszczególnych pracowników i mają na celu kontrolowanie obecności, spóźnień i zwolnień pracowników. Do tego celu używa się specjalnych urządzeń, które posiadają możliwość pracy w trybach wejścia i wyjścia.

Elektroniczne systemy RCP pozwalają na dokładne zliczenie czasu pracownika – ich bardzo przydatną funkcją jest liczenie czasu poświęcanego na wykonanie danego typu pracy czy produkcji, tzw. kontrola zleceń.

Systemy RCP składają się z elementów takich jak:

  • rejestrator – tzw. zegar czasu pracy. Rejestruje on zdarzenia, datę, godzinę, rodzaj zdarzenia i jego autora. Czytniki umieszcza się najczęściej przy wejściu do firmy lub w miejscu, do którego pracownicy mają najlepszy dostęp.

  • tagi – karty lub breloki. Są to najbardziej popularne rozwiązania stosowane przy systemach RCP. Każda karta zbliżeniowa ma przypisany indywidualny numer, dzięki czemu nie ma konieczności jej programowania, wystarczy jedynie wprowadzić ją do systemu i przypisać konkretnemu pracownikowi.

  • oprogramowanie zainstalowane na komputerze – analiza danych zebranych przez czytnik. Zebrane dane, to dane o wejściach i wyjściach pracowników, a także przerwach w pracy – można je wygenerować i przeanalizować tworząc raport czasu pracy.

Oprócz czytników, które działają na karty lub breloki, popularnym rozwiązaniem są także rejestratory, które do identyfikacji wykorzystują dane biometryczne np. odcisk palca. Dzięki temu pracodawca może pozbyć się nieprawidłowości związanych z podrabianiem kart lub przekazywaniem jej innej osobie. Niektóre z rejestratorów mają wbudowaną kamerę, która wykonuje zdjęcia osoby w momencie, w którym podejmuje ona próbę identyfikacji.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Controlsys.

Google+

Komentarze