Rozwój kompetencji gwarancją etatu

Rozwój kompetencji gwarancją etatu

Rozwój kompetencji i kwalifikacji jest gwarancją znalezienia i utrzymania zatrudnienia oraz unowocześnienia stanowiska pracy.

Wiedza a praktyka

Wiedza, zdobyta podczas nauki w szkołach i na uczelniach to już połowa sukcesu. Bazując na niej możemy wiele osiągnąć. Jednak sama wiedza to nie wszystko! Najważniejsze to umieć wykorzystać ją w praktyce. Gdy mamy wykształcenie potwierdzone certyfikatem i dyplomem oraz posiadamy obszerną wiedzę z dziedziny, a nie potrafimy jej wykorzystać, nasza praca nie jest efektywna i skuteczna.

Wiedza zawsze musi łączyć się z praktyką. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce należy do kluczowych umiejętności, która jest sprawdzana na każdym poziomie edukacyjnych i podczas każdych kursów i szkoleń zawodowych. Poza tym praktyczne umiejętności są konieczne, gdy zależy nam na znalezieniu odpowiedniej pracy. Możemy je zdobywać podczas szkoleń, które są skupione wokół wykorzystywania zdobytych informacji w praktyce.

Warto już podczas edukacji uniwersyteckiej znaleźć czas na: dodatkowe staże, praktyki albo szkolenia, dzięki którym możemy wykazać się przed przyszłym pracodawcą nie tylko wiedzą z danej dziedziny, ale także praktycznymi umiejętnościami i dodatkowymi kwalifikacjami. A szkolenia nie zawsze muszę być płatne, ponieważ niektóre mogą być finansowane ze środków unijnych lub z urzędów pracy. Poza tym alternatywą dla kursów stacjonarnych jest e-learning, który jest tańszy z powodu braku konieczności rezerwacji sali, noclegu i wyżywienia. Może w tym pomóc uniwersalna platforma edukacyjna prowadzona przez serwis uEdu.pl.

Szkolenie z etatem

Głównym celem praktycznych kursów i szkoleń jest rozwój kompetencji pracowników oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Do wyboru mamy wiele szkoleń w zależności od branży, w której chcemy się specjalizować. Rozwój kompetencji jest niezbędny, gdy chcemy być nazywani specjalistami i być autorytetami w branży. Pomaga to również w rozszerzaniu obowiązków o nowe zadania, co wpływa na prestiż stanowiska i wynagrodzenie. Dlatego ma wpływ na awans zawodowy. Jeśli chcemy być atrakcyjnymi pracownikami, odpornymi na dynamiczny rynek pracy, warto podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ w przyszłości może to uratować nasz etat. Redukcje etatów dotyczą z reguły pracowników, którzy pracują najkrócej w firmie i którzy nie podnoszą kwalifikacji.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych branżowych szkoleniach lub zgodnych z zainteresowaniami świadczy o nas pozytywnie podczas rekrutacji. Jeśli nie mamy bogatego doświadczenia zawodowego, to musimy wyróżnić się w inny sposób. Szansą dla nas jest udział w szkoleniach i kursach stacjonarnych i internetowych, co można umieścić w CV. Świadczy to o aktywności zawodowej i chęci rozwoju. Rozwój kompetencji zawodowych to wtedy jedyna szansa na zaimponowanie pracodawcy. Bo chociaż nie pracowaliśmy jeszcze na wybranym stanowisku, to ukończyliśmy dużo szkoleń. Dlatego rozwój kwalifikacji w ramach wykształcenia może być czasem gwarancją etatu.

Google+

Komentarze