Zakładamy własną firmę - porady dla początkujących

Zakładamy własną firmę - porady dla początkujących

Pomysł? Masz. Bilans zysków i strat? Zrobiony. Plan działania, target, strategia? Określone. Pora przejść od teorii do praktyki i rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oto krótki poradnik, od czego zacząć.

1. Wybór rodzaju działalności

Zależny od rodzaju przedsięwzięcia. Działalność jednoosobowa to najprostszy wybór, jednak właściciel firmy odpowiada za niepowodzenia całym swoim majątkiem. Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpieczniejszy przy dużych firmach, kiedy dłużnicy dochodzą swoich wierzytelności tylko z majątku spółki.

 

2. Rejestracja

Mamy XXI wiek, więc rejestrujemy firmę przez Internet. Na stronie ePUAP.gov.pl wypełniamy formularz CEIDG-1, czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym jednocześnie rejestrujemy firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszamy się do urzędu statystycznego (nadającego nr REGON), urzędu skarbowego (nadającego NIP) oraz do ZUS-u bądź KRUS-u. Ten formularz zastępuje dawne słynne "jedno okienko". Podajemy w nim podstawowe informacje - dane personalne właściciela, PESEL, NIP, informacje o obywatelstwie i adresach - zamieszkania oraz korespondencyjnym. Określamy też swoją zdolność do czynności prawnych, potwierdzamy brak zakazów co do prowadzenia działalności gospodarczej o określonym profilu. Przed podaniem nazwy firmy należy sprawdzić, czy na rynku nie działa już podmiot nazwany tak samo. Unikajmy kropek i znaków przestankowych - może to utrudnić późniejsze zapisywanie i identyfikację, chyba że nazwa firmy jest również domeną internetową.

 

3. PKD

We wniosku podajemy też rodzaj działalności i jej kod, zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (lista dostępna na stronie www.pkd-24.pl). Oprócz podstawowego profilu można podać też rozszerzenia, o ile planujemy takie w przyszłości, bądź na bieżąco aktualizować wpis w ewidencji.

 

4. Forma opodatkowania

Wybieramy jedną z czterech form opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 % i 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Deklarujemy też wolę płatności VAT - firmy o przychodzie rocznym do 150000 zł są z tego podatku zwolnione, ale mogą się na niego zdecydować celem uzyskania późniejszych odliczeń. Przy obrotach powyżej 20000 zł rocznie trzeba zaopatrzyć sie w kasę fiskalną.

 

5. ZUS

Wypełnienie formularza wprawdzie zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika składek, ale nie jako osobę ubezpieczoną. Niezbędne jest dostarczenie druków ZUA za siebie i każdego współpracownika. Jest to obligatoryjne w ciągu siedmiu dni od zatrudnienia. Naliczanie składek rozpoczyna się od daty rozpoczęcia działalności (która nie musi być tożsama z datą złożenia wniosku).

 

6. Podpis elektroniczny

Wypełniony formularz CEIDG-1 można wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu gminy. Chcąc cały proces przeprowadzić drogą elektroniczną, należy uzyskać możliwość stosowania podpisu elektronicznego (koszt to ok. 300 zł), który umożliwi nam składanie wniosków, deklaracji i wystawianie faktur wyłącznie w formie cyfrowej. Innym sposobem jest założenie "zaufanego profilu" na platformie ePUAP, ten wymaga jednak osobistego stawiennictwa celem potwierdzenia w jednej z podanych na stronie placówek. Dzięki temu jednak możliwy będzie kontakt z wszelkimi urzędami wyłącznie przez Internet.

 

7. Rachunek bankowy

Opłaty za firmowe rachunki są znacznie wyższe niż w przypadku kont osobistych. To z nich regulujemy ZUS i wszelkie płatności. Jednak osoby fizyczne prowadzące działalność nie muszą otwierać kont firmowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z regulaminem banku. Do założenia rachunku firmowego potrzebne jest zaświadczenie o działalności z Krajowego Rejestru Sądowego, dowód osobisty, oryginał zaświadczenia o nadaniu nr REGON oraz pieczątka firmowa.

 

W przypadku niektórych działalności wymagane są również zezwolenia z Sanepidu i odpowiednie koncesje (sprzedaż alkoholu, firmy ochroniarskie, itp.). Dopiero po ich uzyskaniu możemy rozpocząć właściwą działalność gospodarczą.

 

RP

Google+

Komentarze