Czy warto robić kursy doszkalające?

Czy warto robić kursy doszkalające?

Dawno minęły czasy, kiedy cała zawodowa kariera przypisana była do jednego zawodu i jednego zakładu pracy. Niestabilność i elastyczność dzisiejszych form zatrudnienia wymaga stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Wybór własnej ścieżki zawodowej to sprawa kluczowa. Po ukończeniu edukacji, która w pewien sposób daje nam głównie teoretyczną podbudowę, nasze umiejętności i możliwości zostaną zweryfikowane przez rynek. Duży stopień bezrobocia wśród absolwentów dobitnie pokazuje, że szkoła to nie wszystko. Potrzebne są jeszcze kwalifikacje zawodowe, poparte odpowiednim doświadczeniem. Możliwość ich nabycia dają kursy doszkalające.

W Polsce są one organizowane przez biura pośrednictwa pracy, firmy outsourcingowe oraz wiele instytucji i fundacji. Kończą się uzyskaniem dyplomu lub certyfikatu potwierdzającego - takie dokumenty zawsze warto załączyć do aplikacji o pracę.

Kursy doszkalające mogą pomóc w awansie w obrębie jednej firmy - pracownik biurowy uzyskując umiejętności w zakresie obsługi pewnych programów komputerowych może przejść na wyższy szczebel w hierarchii zatrudnienia. Mogą być też skutecznym orężem w walce o zupełnie nową pracę. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych czy prawo jazdy specjalistycznej kategorii otwierają nowe możliwości i zwiększają nasze szanse na rynku.

Oczywiście jeśli ktoś umie wszystko, ten nie potrafi nic. Kompulsywne gromadzenie nowych specjalizacji w oczach potencjalnego pracodawcy może zostać odebrane jako brak konkretnych zainteresowań i profilu zawodowego. Jeśli jednak możemy pochwalić się bogatym zakresem umiejętności w pewnej dookreślonej dziedzinie (np. znajomość kilku języków, zaawansowane umiejętności komputerowe, wielofunkcyjne uprawnienia do obsługi maszyn), stajemy się pożądanym kandydatem, który nie będzie wymagał nauki "od podstaw", a niezbędny czas przygotowywania do zawodu dzięki posiadanym umiejętnościom skróci się do minimum.

Część kursów jest bezpłatna, inne wymagają nakładu środków finansowych. W ramach prognozowanej ścieżki rozwoju zawodowego warto dokonać takiej inwestycji, gdyż zwróci się ona dość szybko dzięki uzyskaniu atrakcyjnego miejsca pracy.

 

RP

Google+

Komentarze